Handledning

Vi erbjuder handledning för arbetslag, medarbetare och ledare/chefer. Det kan handla om handledning kopplat till befintlig löpande verksamhet eller handledning kopplat till förändringar som man går igenom eller som planeras.

Med vår empowermentpedagogik och med Den Gemensamma Spelplanen som verktyg arbetar vi med handledning av arbetslag för bättre samspel i medarbetarskapet. Vi arbetar även med individuell handledning för enskilda medarbetare som är i behov av stöd för sin roll.

Den Gemensamma Spelplanen

"Det som är starkt i hjärtat blir också starkt i tanke och handling."

Empowercenter har skapat och namngivit den modell som vi bland annat använder i våra processinriktade insatser.
Modellen beskriver relationen mellan struktur och process och skapar en gemensam bild och ett gemensamt språk i arbetslaget/ organisationen. Vi har skapat en företagskultur som är vårt arbetssätt.

Den Gemensamma Spelplanen 

Tillsammans definieras de fyra sidlinjerna för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom dessa ramar.
Mål
Har vi pratat om vad som är det övergripande målet och målen för de olika verksamheterna så att vi drar åt samma håll? För att verksamheten skall fungera och nå önskade resultat krävs att vi som arbetar tillsammans vet vad målen för verksamheten är.
Resurser
Har alla som arbetar en bild av vilka resurserna är och har vi en samsyn kring på vilket sätt vi bäst använder dem för att nå målen?
Förhållningssätt
Hur ska vi ha det tillsammans? Vad är önskvärt och inte önskvärt på vår arbetsplats? Vad är tillåtet och inte tillåtet?
Kommunikation
Vilken information kan jag förvänta mig att få och vilken information förväntas jag ge? I vilka forum hör olika frågor hemma och i vilket forum kan jag ta upp de frågor som inte fått något forum?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

 
Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se