Transaktionsanalys (TA)

TA kan kortfattat beskrivas som en teori om människan, om hennes beteenden och deras orsaker, om hennes känslor och deras ursprung, om mänsklig kommunikation. Mannen bakom detta teoretiska system är psykiatrikern Eric Berne.
Metoden kan användas som en pedagogisk förklaringsmodell av mänskligt beteende. En av anledningarna till att den fått en så bred användning är att den, jämfört med många andra teoribildningar och metoder, är relativt lätt att förstå och tillämpa. Denna teori utgår från att allt som människor upplever spelas in i hjärnan, ungefär som en bandspelare. Dessa inspelningar påverkar vårt dagliga liv och våra handlingar och man tror att dessa startar så fort vi börjar uppleva.

TA är alltså en en humanistisk/existentialistisk teori som vilar på tre ben: psykodynamiskt, systemiskt och beteendeorienterat. TA har på så sätt blivit en förklaringsmodell som länkar yttre beteende till inre dynamik och sociala system.Vi erbjuder en 2 dagar lång introduktionsutbildning i TA. Under utbildningen blandas teorigenomgångar med övningar och samtal.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se