Transaktionsanalys (TA)
Transaktionsanalys (TA) är en sammanhängande psykologisk förklaringsmodell och en systematisk metodik för utveckling av människor, enskilt och i grupp. I TA ingår även Jagtillstånden, de olika sammanhängande systemen av tankar, känslor och beteendemönster som sammanfattas i begreppen Vuxen, Förälder och Barn.
Mer om transaktionsanalys (TA)
TA kan kortfattat beskrivas som en teori om människan, om hennes beteenden och deras orsaker, om hennes känslor och deras ursprung, om mänsklig kommunikation. Mannen bakom detta teoretiska system är psykiatrikern Eric Berne.
Metoden kan användas som en pedagogisk förklaringsmodell av mänskligt beteende. En av anledningarna till att den fått en så bred användning är att den, jämfört med många andra teoribildningar och metoder, är relativt lätt att förstå och tillämpa. Denna teori utgår från att allt som människor upplever spelas in i hjärnan, ungefär som en bandspelare. Dessa inspelningar påverkar vårt dagliga liv och våra handlingar och man tror att dessa startar så fort vi börjar uppleva.

TA är alltså en en humanistisk/existentialistisk teori som vilar på tre ben: psykodynamiskt, systemiskt och beteendeorienterat. TA har på så sätt blivit en förklaringsmodell som länkar yttre beteende till inre dynamik och sociala system.
Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, logoterapi, kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se