ADDIS

Får du rätt hjälp?
Det finns inga generella lösningar som passar alla. För att kunna erbjuda dig en behandling som passar dig och dina behov krävs en grundlig utredning och ett tillförlitligt diagnosinstrument. ADDIS är en strukturerad djupintervju som resulterar i en bedömning/diagnos av alkohol- och annan drogproblematik.

ADDIS är ett diagnosinstrument som ger stöd för en klinisk diagnos gällande alkohol- och drogproblematik både enligt ICD-10 och DSM-5. ADDIS är ett av Socialstyrelsen rekommenderade diagnosinstrumenten.
Underlag till diagnosen samlas in genom en ADDIS intervju vilken sammanställs av intervjuaren för att sedan delge klienten resultaten i en uppföljning. Vid uppföljningen redovisas aktuell diagnos samt rekommenderade åtgärder.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

 
Johan Tjulander

Föreståndare, behandlingspedagog, utredare

Telefon: 0243-25 70 72
E-post: johan.tjulander[at]empowercenter.se