Empowermentpedagogik

Vi erbjuder en tvådagars grundutbildning i Empowermentpedagogik. Under utbildningen går vi igenom grunderna och varvar teorigenomgångar med samtal och reflektioner. 
Vi relaterar innehållet till både medarbetarperspektiv och det professionella mötet med andra människor.

Ur innehållet:

  • Ett existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Den Gemensamma Spelplanen
  • Självbilden och dess betydelse för mitt förhållningssätt till mig själv och andra
  • Jagtillstånd enligt Transaktionsanalys (TA)
Utbildningen ges till grupper om minst 5 personer.
Utbildningen kan antingen genomföras på vår kursgård Erlandsforsgården i Borlänge, eller levereras på plats hos kund. Möjlighet finns även att genomföra utbildningen på distans via Microsoft Teams.

Deltagarna i utbildningen erhåller en skriftlig dokumentation av innehållet.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

 
Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se