ACT

Acceptance and Commitment Therapy, brukar kallas för tredje vågens KBT. Det handlar inte primärt om att förändra tankar och känslor, utan snarare att förändra sitt förhållningssätt framför allt genom acceptans till de tankar, känslor och minnen man faktiskt har. ACT har ett värde inte bara som psykologisk behandlingsform, utan också som förändringsmetod och livshållning i bredare mening, i riktning mot meningsfullhet.
I ACT arbetar man med att ta reda på sina värden, vad som är viktigt i just mitt liv och skapar på det sättet en ”värderad riktning”.  
Oavsett problematik så utgår man från klientens tankar vid ett första bedömningssamtal. Sedan utarbetas en individuell plan som grund till behandlingen.  

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.   

Terapins upplägg

Metoder som används inom ACT:
  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.  
  • Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
  • Övningar: Bland annat mindfulnessövningar används för att öka uppmärksamheten på tankar, känslor och beteenden, och genom metaforer kan man nå en upplevelsebaserad förändringsprocess.  
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna.
  • Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson@empowercenter.se