Individuell beroendebehandling

Öppenvård ger klienten möjlighet att vara kvar i arbete under större del av sin behandling. Detta ger klienten ett gynnsamt utgångsläge för sitt tillfrisknande då hen har möjlighet att vara kvar i en vardag med den delaktighet och samvaro som ett arbete ger.

Behandlingen vilar på en kognitiv, psykodynamisk och existentiell grund. Detta ger klienten grundläggande kunskaper och förståelse för de biologiska, kognitiva, sociala och existentiella faktorer som beroendesjukdomen påverkar. Klienten får möjlighet genom att lära känna sig själv i förhållande till beroendesjukdomen och utifrån detta hitta sina egna verktyg och strategier för ett nyktert och drogfritt liv.

Parallellt med behandlingen genomförs slumpvisa drog- och alkoholtest. Detta görs i samverkan med den företagshälsa som klienten är knuten till. Behandlingen är individanpassad, brukligt är att den initialt omfattar tio veckor med tre träffar i veckan för att sedan succesivt trappa ner intensiteten i samtalen. Klienten erbjuds även eftervård när behandlingen är avslutad. Eftervården är även den individanpassad, brukligt är att klienten erbjuds återfallspreventiva samtal var fjärde vecka i ett halvår framåt.


Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Johan Tjulander

Föreståndare, behandlingspedagog, utredare

Telefon: 0243-25 70 72
E-post: johan.tjulander[at]empowercenter.se