Utbildning i stress

Att uppleva stress är en del av livet och alla blir vi stressade någon gång. Om stress pågår under längre tid kan vi ta skada, både kroppsligt och mentalt. Genom denna utbildning kunskap om vad stress är, grunden till att du känner av stress samt verktyg för vad du själv kan göra för att förebygga och hantera stress.

Ur innehållet:
  • Vad är stress?
  • Autonoma nervsystemet
  • KASAM - känsla av sammanhang
  • Balans i tillvaron
  • Övningar för stressreducering 

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se