7TJUGO®

7TJUGO® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Det finns ingen övre åldersgräns. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser.  

Utbildningen
Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Under utbildningen  går vi igenom grunderna i empowermentpedagogik och dess olika komponenter och modeller. Vi föreläser, genomför övningar, reflekterar och har en öppen dialog. Fokus ligger på hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter. Alltså hur jag i min ledarroll kan omsätta empowerment i praktiken.

Materialet
Materialet består av 7TJUGO® metodpärm som är tänkt som hjälp för dig som vill anamma vårt arbetssätt. Nuvarande material är den 5:e reviderade versionen.
Här får du en pedagogisk röd tråd för processinriktat arbete. Med övningar, referenser, tips och förslag som följer en naturlig turordning bedrivs arbetet med hjälp av empowermentpedagogik.
 Materialet är omfattande och flexibelt och kan användas både i gruppverksamhet och individuellt.


Hur kan man bli handledare i 7TJUGO ®
Utbildningen kan erhållas på två sätt.
Antingen kan man välja att gå någon av de "öppna" utbildningar som vi erbjuder och som annonseras här på hemsidan. Se nedan.
Vill ni hellre att vi kommer till er och genomför utbildningen så går det också bra. I dessa fall krävs det att det är en grupp om minst 10 deltagare. Hör av er till oss så talar vi om förutsättningar och lämnar offert.

Anmälan till öppen 7TJUGO®

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se 
Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

 
Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut, konsult

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se