7TJUGO
Hur påverkar ditt sätt att vara den du möter?
Med snart 3000 utbildade handledare runt om i landet är 7TJUGO® en stor succé! Vi genomför löpande utbildningar både på hemmaplan och ute hos våra kunder i hela Sverige. Scrolla ner för att läsa mer om utbildningen.

Mer om 7TJUGO®

7TJUGO® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Det finns ingen övre gräns. Fokus ligger på personlig utveckling och förändringsprocesser.  

Utbildningen
Utbildningen genomförs under 4 dagar (2+2). Vi går igenom grunderna i empowermentpedagogik och de olika delar som ingår. Vi föreläser, genomför övningar och har en öppen dialog. Fokus ligger på hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter.

Materialet
Materialet består av 7TJUGO® metodpärm som är tänkt som hjälp för dig som vill anamma vårt arbetssätt. Här får du en pedagogisk röd tråd för processinriktat arbete. Med övningar, referenser, tips och förslag, som följer en naturlig turordning, bedrivs arbetet med hjälp av empowermentpedagogik.

Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se