Empowerment i praktiken

Vill ni hjälp med att implementera empowerment i er verksamhet?
Sedan vi startade vår första verksamhet år 1990 har vi skapad, vidareutvecklat och i praktiken omsatt empowermentpedagogik i vår egen organisation och i uppdrag där vi mött tiotusentals olika människor.
Vi har i praktiken sett att det fungerar och skapar positiv förändring och utveckling.


Empowerment i praktiken är en processinriktad insats där vi utbildar och processleder verksamheter som vill anamma vårt sätt att arbeta och implemetera det.
Insatsen innehåller såväl utbildningsavsnitt i de delar om ingår i
empowermentpedagogiken som stöd i processinriktat arbete med såväl ledning som medarbetare.

Vilka delar som ingår beror på organisationens och medarbetarnas förutsättningar och behov.

Ur innehållet:

  • Existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt; P.L.U.S, samarbetsrelationer
  • Personlighet och kommunikation
  • Roller
  • Transaktionsanalys;  jag-tillstånd, script, livspositioner, psykologiska spel
  • Den Gemensamma Spelplanen

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

 
Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se