CFT
Hur är relationen till dig själv och din omgivning?
Compassionfokuserad terapi (CFT) har sina rötter i kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på att träna upp medkänslan till sig själv.

Mer om CFT
Compassionfokuserad terapi har sina rötter i kognitiv beteendeterapi. Den integrerar forskning och metoder från bland annat evolutionsteori, hjärnforskning och anknytningsteori. Metoden kan vara hjälpsam om du t.ex. har låg självkänsla, upplever ångest, oro, är kritisk mot dig själv eller har höga prestationskrav.
Utmärkande för CFT är fokus på att träna upp din självmedkänsla – compassion. Detta är ett förhållningssätt till livet där vi skapar en inre trygghet för att kunna hantera livets upp- och nedgångar. Vi får därmed bättre förutsättningar att bland annat aktivera trygghet och lugn vid upplevd oro och genom olika övningar tränar vi upp hjärnans trygghetssystem.

Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.  
 
Terapins upplägg

Metoder som används inom CFT:
  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.
  • Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
  • Övningar: Mindfulnessbaserade visualiseringsövningar.  
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna
  • Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.
Catrin Johansson Fredriksson är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT. Hon har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet och har även studerat MI (motiverande samtal) samt rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Catrin har varit anställd hos oss sedan 1992.
0243-25 70 79, catrin.fredriksson[at]empowercenter.se