7TJUGO junior
Dags att ta hand om de mjuka värdena med eleverna?
7TJUGO junior® är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med barn och unga i åldern 9-13 år. Materialet och utbildningen är framtagen i samarbete med en allstadieskola, som varit djupt engagerade i utvecklingen av samtligt innehåll.
"Det är just detta våra elever behöver och jag slipper leta material!"

Mer om 7TJUGO junior®

Utbildningen
4 dagar (2+2)
Utbildningen ger grunderna i empowermentpedagogiken dvs den pedagogik som vi utvecklat under alla våra år i arbetet med människor. Vi går igenom de olika delar som ingår i arbets- och förhållningssättet via föreläsningar, övningar och dialog. Under den delen är fokus riktat på ledarskapet och ledarrollen. Insikter om hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter.

Materialet ur barnens perspektiv
Materialet är omfattande och innehåller avsnitt om pedagogiken, arbetssättet och hur vi har översatt vuxenperspektiv till barnperspektiv. Det finns tips och råd för dig som ska använda materialet om vad du kan tänka på. Det finns även en guide till hur du på bästa sätt kan använda dig av strukturen. Sedan kommer ett antal block och i varje block finns ett antal övningar och lekar att använda. Det finns en pedagogisk röd tråd och även saker att tänka på vid genomförandet. Blocken har följande namn:
  • Trygghet & Tillit
  • Kommunikation & Samarbete
  • Relationer & Kompisar
  • JAG
  • Tillsammans
  • Övergångsstället
Vi har översatt vuxenperspektiv till barnperspektiv och som ett komplement till pärmen får du också "Sagan om Planeten Pluto" som enkelt beskrivet är barnens Gemensamma Spelplan.
Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se