7TJUGO Junior®

Dags att ta hand om de mjuka värdena med eleverna?

7TJUGO Junior® är en kombination av en grundutbildning i
empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet med barn och unga i åldern 9-13 år. Materialet och utbildningen är framtagen i samarbete med en allstadieskola, som varit djupt engagerade i utvecklingen av samtligt innehåll.

Utbildningen

4 dagar (2+2)
Utbildningen ger grunderna i empowermentpedagogiken dvs den pedagogik som vi utvecklat under alla våra år i arbetet med människor. Vi går igenom de olika delar som ingår i arbets- och förhållningssättet via föreläsningar, övningar och dialog. Under den delen är fokus riktat på ledarskapet och ledarrollen. Insikter om hur mitt sätt att vara påverkar den jag möter.


Materialet ur barnens perspektiv

Materialet är omfattande och innehåller avsnitt om pedagogiken, arbetssättet och hur vi har översatt vuxenperspektiv till barnperspektiv. Det finns tips och råd för dig som ska använda materialet om vad du kan tänka på. Det finns även en guide till hur du på bästa sätt kan använda dig av strukturen. Sedan kommer ett antal block och i varje block finns ett antal övningar och lekar att använda. Det finns en pedagogisk röd tråd och även saker att tänka på vid genomförandet. Blocken har följande namn:
  • Trygghet & Tillit
  • Kommunikation & Samarbete
  • Relationer & Kompisar
  • JAG
  • Tillsammans
  • Övergångsstället

Vill ni utbilda er till handledare i  7TJUGO Junior®

Vi genomför löpande handledarutbildningar på uppdrag av våra kunder.
Utbildningarna kan genomföras antingen hos oss på Erlandsforsgården i Borlänge, på plats ute hos kund eller i det fall det önskas på distans via Microsoft Teams. Hör av er till oss så talar vi om vilka alternativ som finns och erbjuder offert på genomförandet.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se