Kommunikationsutbildning

Trygga ledare vid viktiga samtal i vardagen. Teoretisk utbildning samt praktiska övningar kopplade till situationer där ledare står inför viktiga samtal i verksamhetsnära situationer. Under utbildningen kommer du att erhålla verktyg för utvecklande samtal kopplade till exempelvis rehabilitering, förändringsarbete samt konflikthantering.

Innehållet kommer bland annat att beröra:

-       Lösningsfokuserad samtalsmetodik

-       Motiverande intervju

-       Transaktionsanalys

 Utbildningen genomförs under 2 heldagar på plats hos kunden eller på vår kursgård, Erlandsforsgården i Borlänge.

Utbildningen kan även erbjudas i digital form om så önskas.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se