Kvalificerad kontaktperson
Behövs ett stöd i vardagen?
Med den här tjänsten erbjuder vi er kvalificerade kontaktpersoner som på ett professionellt sätt kan komplettera andra åtgärder och aktiviteter som en ungdom erbjuds.
Mer om kvalificerad kontaktperson
Bland de ungdomar som på grund av social problematik erbjuds andra insatser finns en grupp som har stora svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Den kvalificerade kontaktpersonen kan här vara en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen som i nära samarbete med kunden kan jobba med specifika insatser kopplat till den unges livssituation.
 
Vi har genom åren haft en rad uppdrag inom detta område. Vi skräddarsyr alltid lösningen utifrån det enskilda ärendet.

Oskar Frej arbetar bland annat som kvalificerad kontaktperson. Oskar har läst beteendevetenskap med inriktning socialpsykologisk sociologi. Han har gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi, MI (motiverande samtal) och lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. 0243-25 70 83, oskar.frej[at]empowercenter.se