Kvalificerad kontaktperson

Med den här tjänsten erbjuder vi er kvalificerade kontaktpersoner som på ett professionellt sätt kan komplettera andra åtgärder och aktiviteter som en ungdom erbjuds.
Bland de ungdomar som på grund av social problematik erbjuds andra insatser finns en grupp som har stora svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Den kvalificerade kontaktpersonen kan här vara en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen som i nära samarbete med kunden kan jobba med specifika insatser kopplat till den unges livssituation.
 
Vi har genom åren haft en rad uppdrag inom detta område och vi skräddarsyr alltid lösningen utifrån det enskilda ärendet.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Johan Tjulander

Verksamhetsansvarig, behandlingspedagog, utredare

Telefon: 0243-25 70 72
E-post: johan.tjulander[at]empowercenter.se 

Oskar Frej

Behandlingspedagog

Telefon: 0243-25 70 83
E-post: oskar.frej[at]empowercenter.se