Hemmasittarprogram

Letar du efter en lösning?  Empowercenter har sedan 1990 arbetat med öppenvårdslösningar för barn och ungdomar med varierande problematik. Vi har utifrån våra erfarenheter tagit fram en manualbaserad behandling för ungdomar med ”hemmasittarproblematik”.
Manualen har sin utgångspunkt i KBT och bygger på ett elevnära arbete i hemmet tillsammans med ungdom, vårdnadshavare och skola. 
Forskning tyder på att det finns många faktorer som påverkar att ett barn utvecklar hemmasittarproblematik, allt ifrån sociala faktorer, faktorer i skolan till individuella faktorer. Situationen för varje barn är unik och de verksamma insatserna ter sig lika unika.
Detta föranleder en noggrann utredningsfas, vilket är det första steget i den manualbaserade behandlingen. När utredning är gjord kan man gå vidare med individanpassad behandling. Efter behandlingen återstår ett gediget arbete med att vidmakthålla den positiva utvecklingen som behandlingen inneburit.
För dig som är intresserad av att läsa mer om hemmasittarproblematiken hänvisar vi till:
»     JARLA Juristbyrå, Vem har ansvaret för de elever som är s.k. hemmasittare?
»     Skolverkets rapport 341, Skolfrånvaro och vägen tillbaka
»     Skolinspektionen, Riktad tillsynsrapport, ”Skolpliktsbevakning
»     Viktoria Konstenius, Maria Schillaci , Skolfrånvaro: KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete
»     Gren Landell, Hemmasittare, en deskriptiv studie.


Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Johan Tjulander

Verksamhetsansvarig, behandlingspedagog, utredare

Telefon: 0243-25 70 72
E-psot: johan.tjulander[at]empowercenter.se

Oskar Frej

Behandlingspedagog

Telefon: 0243-25 70 83
E-post: oskar.frej[at]empowercenter.se