KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT är en strukturerad och målinriktad metod. I KBT arbetar man med beteendeförändringar genom att först förstå vad som skapar mina problem och hur problemen vidmakthålls. 

Empowercenters samtalsmottagning vänder sig till såväl privatpersoner som företag. 

KBT är en evidensbaserad terapiform med fokus på beteendeförändringar som kan handla om både yttre och inre beteenden som tankar och känslor.

Vi erbjuder KBT-terapi inom flertalet områden såsom; depression, ångestproblematik, utmattning, fobier, sömnproblematik, spelberoende med flera.
Oavsett problematik så utgår man från klientens tankar vid ett första bedömningssamtal. Sedan utarbetas en individuell plan som grund till behandlingen.  


Terapins längd
Hur länge en terapi pågår är olika från person till person beroende på problematik och utgår helt från klientens behov.    

Terapins upplägg
Metoder som används inom KBT:

  • Kartläggning: Synliggöra problematiken.  
  • Mål: Terapeut och klient tydliggör tillsammans målsättningen med terapin samt uttalar vikten av samarbete klient och terapeut emellan.
  • Hemuppgifter: För en lyckad behandling är det viktigt att träning i hemmiljö sker mellan sessionerna.
  • Vidmakthållandeplan: Denna upprättas i samband med avslut som stöd för att beteendeförändringen befästs och blir hållbar.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se 

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se