Värdegrund värd namnet

Hur märker andra att ni lever eran värdegrund?
Sedan 1990-talet har värdegrund blivit något som införts på många arbetsplatser, i styrdokument och liknande. När vi reser runt om i landet och möter medarbetare från olika organisationer så uppger de allra allra flesta att man har en värdegrund. Det finns en värdegrund. När man frågar om vad den innehåller eller hur den är formulerad så är det mestadels så att kanske 10% vet det. 
Lite skämtsamt kan man säga att "den står i pärmen bredvid arbetsmiljöpärmen på chefens kontor".
På flera ställen kan vi till och med uppleva att ordet värdegrund har fått en negativ koppling då många uttrycker att den känns långt från verksamheten och inte tillför något konkret som man har nytta av. 


Vi erbjuder en utvecklingsinsats som handlar om att skapa en värdegrund värd namnet. Där vi ser till att tillsammans översätta värdegrunden till ett medvetet förhållningssätt i för det vardagliga arbetet. Vi ger ett verktyg att använda i det interna vardagliga arbetet på arbetsplatsen.
En väl implementerad värdegrund är guld värd för varje verksamhet - om ni frågar oss.. Gör gärna det så berättar vi mer!

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

 
Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se