Processtöd

Sedan vi startade vår allra första utbildningsinsats år 1990, har vi både bedrivit mängder av verksamheter i egen regi som stöttat andra organisationer i deras.
I egen regi har vi på uppdrag av olika myndigheter jobbat med arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, öppenvård för ungdomar, beroendebehandling, HVB för ungdomar och HVB för ensamkommande barn samt integrationsverksamheter. Därtill har vi skrivit hem medel till och genomfört, ett stort antal projekt med olika inriktning.
Vi har genom åren även bistått andra organisationer i deras verksamheter. I dagsläget har en majoritet av landets kommuner anlitat oss i större eller mindre omfattning, för kompetensutveckling av medarbetare. Vi samarbetar med många samodningsförbund på olika håll i landet och har därtill bistått många regioner i större länsövergripande utvecklingsprojekt. Detta har främst handlat om projekt kopplat till ungdomar såsom att förebygga skolavhopp eller att finna väg till egen försörjning.

Genom detta har vi erhållit väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi har gjort väldigt mycket bra genom åren och vi har även gått i en och annan fallgrop som vi hoppas kunna hjälpa andra att undvika.
Så bedriver ni verksamheter där ni på något sätt möter människor med syftet att utveckling och förändring ska ske och vara hållbar så är ni varmt välkomna att höra av er. 

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se

 
Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se