Lösningsfokuserad utbildning
Låsning eller lösning?
Utbildningen är tänkt att ge dig kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken. Ni kan antingen anmäla er till någon av de öppna utbildningarna som vi genomför i Borlänge varje termin, alternativt beställa en utbildning för en hel grupp som genomförs hos er.
"5 minuter problem, 55 minuter lösning"
Mer om lösningsfokuserat - Som man frågar får man svar
Utbildningen
Utbildningen är tänkt att ge dig kunskapen och verktygen för att konkret kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i praktiken. Empowercenter erbjuder en fyra dagar grundutbildning i lösningsfokuserad samtalsteknik och förhållningssätt. I utbildningen blandas föreläsningsavsnitt med upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg att använda i samtalssituationer. Upplägget är gjort för att den som gått utbildningen efter dessa fyra dagar skall ha den kunskap som krävs för att självständigt kunna använda det lösningsfokuserade arbetssättet i sin vardag.

Målsättningen

  • Att deltagarna får lösningsfokuserade kommunikativa verktyg att använda i arbete på individ- och gruppnivå.
  • Att deltagarna får insikt om vikten av ett lösningsfokuserat förhållningssätt i mötet med människor.
  • Att via föreläsningsavsnitt och upplevelsebaserade övningar erhålla kunskaper i det lösningsfokuserade förhållningssättet samt samtalstekniken.
Madeleine Eriksson är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Madeleine har varit anställd hos oss sedan 1995.
0243-25 70 81, madeleine.eriksson[at]empowercenter.se

Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se