Bemötande och förhållningssätt

En verksamhet blir aldrig bättre än dess medarbetare och vad de tillsammans kan åstadkomma. Detta gäller både den interna arbetsmiljön som den verksamhet som bedrivs. I grund och botten handlar det om bemötande och förhållningssätt. Hur vill vi ha det tillsammans? 

Den här utbildningen handlar om att skapa en större medvetenhet om betydelsen av bemötande och förhållningssätt. Att via teoretiska och praktiska övningar få en fördjupad insikt och förståelse för bemötandets och förhållningssättets inverkan på arbetsmiljön och därmed även verksamhetens som bedrivs.
Vi är varandras arbetsmiljö till 100 % och i denna utbildning erhålls verktyg för att individer och grupper utvecklas i en gynnsam riktning. 

Medvetenheten och kunskapen skapar större trygghet och bättre förutsättningar för växande, delaktighet och ansvarstagande. 

En processinriktad utbildning med utgångspunkt i självbildens påverkan på bemötande och förhållningssätt. Som verktyg används ”Den Gemensamma Spelplanen” för att synliggöra samspelet mellan bemötande/förhållningssätt, kommunikation, resurser samt mål.

 Ur innehållet:

  • Självbilder
  • Strokes (bekräftelse)
  • Grundläggande behov
  • Förhållningssätt för resursaktivering
  • Passiva system
  • Psykologiska spel
  • Den Gemensamma Spelplanen

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 85
E-post: helena.steen[at]empowercenter.se