Lösningsfokuserade samtal

Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledare och individ tillsammans konstruerar lösningar för att denne ska må bra och komma till rätta i sitt liv. Vårt arbetssätt kan beskrivas som ett resursaktiverande perspektiv. I samtal utforskar vi känslor och behov i kombination med att kartlägga och stärka individens resurser.  
Empowercenter har arbetat med lösningsfokuserade samtal sedan slutet av 1990-talet. Det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet är en av grundstenarna i vår empowermentpedagogik.Till skillnad från andra inriktningar ser vi på problemet som att det står i vägen för hur deltagaren vill leva sitt liv. Det är inte problemets orsak som har betydelse utan vi fokuserar på att undersöka hur det skulle vara i stället och hur klienten skulle märka att problemet är löst. Därigenom banar vi väg för att öka chanserna för en lyckad och varaktig förändring.


Det lösningsfokuserade förhållningssättet utvecklades genom Steve de Shazer och Insoo Kim Bergs arbete utifrån psykoterapeutiskt arbete på Brief Family Therapy Center (BFTC) i Milwaukee USA. Genom att observera sig själva och studera vad som fungerade bäst för att hjälpa klienterna utforskades dess metoder. Arbetet byggde på Georgy Batesons arbete kring kommunikation och Milton Erikssons förhållningssätt i psykoterapi. Metoden utvecklades utifrån terapeutiskt arbete men kom snart att få genomslagskraft inom andra områden; exempelvis samtalsmetodik, ledarskap och organisationsutveckling.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se