Lösningsfokuserat samtal
Hur vill du ha det framöver?
Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledare och klient tillsammans konstruerar lösningar.
Mer om Lösningsfokuserat samtal
Grundprincipen för det lösningsinriktade arbetssättet är att samtalsledarare och klient tillsammans konstruerar lösningar. Till skillnad från andra inriktningar ser vi på problemet som att det står i vägen för hur deltagaren vill leva sitt liv. Det är inte problemets orsak som har betydelse utan vi fokuserar på att undersöka hur det skulle vara i stället och hur klienten skulle märka att problemet är löst. Därigenom banar vi väg för att öka chanserna för en lyckad och varaktig förändring.

Det lösningsfokuserade förhållningssättet utvecklades genom Steve de Shazer och Insoo Kim Bergs arbete utifrån psykoterapeutiskt arbete på Brief Family Therapy Center (BFTC) i Milwaukee USA. Genom att observera sig själva och studera vad som fungerade bäst för att hjälpa klienterna utforskades dess metoder. Arbetet byggde på Georgy Batesons arbete kring kommunikation och Milton Erikssons förhållningssätt i psykoterapi. Metoden utvecklades utifrån terapeutiskt arbete men kom snart att få genomslagskraft inom andra områden; exempelvis samtalsmetodik, ledarskap och organisationsutveckling.
Madeleine Eriksson är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Madeleine har varit anställd hos oss sedan 1995.
 0243-25 70 81, madeleine.eriksson[at]empowercenter.se