Existentiell vägledning
Här finns hjälp att möta livets utmaningar!
Existentiell vägledning är utforskande samtal på djupet som syftar till att ta reda på vem man är, hur man vill ta tillvara på sina möjligheter och acceptera sina begränsningar.
"Målet är att livet skall levas"
Mer om existentiell vägledning
En existentiell vägledning omfattar ett helhetsperspektiv och inbegriper alla aspekter i livet. Att leva är att befinna sig i spänningen mellan livets paradoxer:
Liv - Död
Glädje - Sorg
Trygghet - Otrygghet
Kontroll - Kaos
Gemenskap - Ensamhet
Makt - Vanmakt
Meningsfullhet - Meningslöshet
 
"Mår man inte bra, så lever man inte väl". Med "väl" menas i det här fallet att man inte lyckats möta de grunläggande utmaningar som ingår i livet. Ibland händer saker som gör att rörelsen i livet stannar upp. Det kan vara olika anledningar såsom en kris eller gränssituation som skakar om vår tillvaro. Det kan handla om död, skilsmässa, sjukdom, separationer, åldersfaser, arbetslöshet, utbrändhet eller något annat som skaver, där vi känner att vi inte kommer vidare i livet. Det kan röra sig om såväl yttre som inre faktorer.
Anders Bjurström är förutom VD även aktiv i utvecklingen av vår pedagogik och vårt arbetssätt. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har studerat teologi och juridik i Uppsala. Det existentiella samtalet, Existentiell vägledning vid Högskolan Dalarna, Södertörns högskola samt Mälardalens högskola tillsammans med ett antal utbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt, samtalsmetodik och ledarskap är en del av hans utbildningsmeriter.
0243-25 70 77, anders.bjurstrom[at]empowercenter.se