Existentiella samtal

Existentiella samtal är utforskande samtal på djupet som syftar till att ta reda på vem man är, hur man vill ta tillvara på sina möjligheter och acceptera sina begränsningar.

"Mår man inte bra, så lever man inte väl".
Med "väl" menas i det här fallet att man inte lyckats möta de grundläggande utmaningar som ingår i livet. Ibland händer saker som gör att rörelsen i livet stannar upp. Det kan vara olika anledningar såsom en kris eller gränssituation som skakar om vår tillvaro. Det kan handla om död, skilsmässa, sjukdom, separationer, åldersfaser, arbetslöshet, utbrändhet eller något annat som skaver, där vi känner att vi inte kommer vidare i livet. Det kan röra sig om såväl yttre som inre faktorer.


I det existentiella samtalet möts vi och delar erfarenheten av att vara människa med allt vad det kan innebära. 

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se