Värdegrund värd namnet
Hur märker andra att ni lever er värdegrund?
Sedan år 1990 har vi vidareutvecklat vårt arbetssätt som vi gett namnet - empowermentpedagogik. Vi erbjuder en tvådagars introduktionsutbildning i detta arbetssätt för den som vill få en grund för en egen implementering.
"Värdegrundsarbetet har blivit mer viktigt  - egentligen en grundförutsättning för allt lärande och trivsel."
Mer om Värdegrund värd namnet
Utbildningen
Under de två dagarna delar vi med oss av grunderna för vårt arbetssätt - empowermentpedagogiken.
Vi varvar teorigenomgångar med samtal och reflektioner kring hur man omsätter detta i praktiken såväl i medarbetarskap som i arbetet och möte med andra människor.

Utbildningen ges till grupper om minst fyra personer och kan antingen genomföras på vår kursgård Erlandsforsgården i Borlänge, eller levereras på plats hos kund. Deltagarna i utbildningen erhåller en skriftlig dokumentation av innehållet. Utbildningen kan både ges som en ren utbildning i empowermentpedagogik eller skräddarsys som en del i ett utvecklingsarbete för t.ex ett arbetslag.

Ur innehållet

  • Ett existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt & samtalsmetod
  • Den Gemensamma Spelplanen
  • Självbilden och dess betydelse för mitt förhållningssätt till mig själv och andra.
  • Jagtillstånd enligt Transaktionsanalys (TA)
Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se

Anders Bjurström är förutom VD även aktiv i utvecklingen av vår pedagogik och vårt arbetssätt. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har studerat teologi och juridik i Uppsala. Det existentiella samtalet, Existentiell vägledning vid Högskolan Dalarna, Södertörns högskola samt Mälardalens högskola tillsammans med ett antal utbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt, samtalsmetodik och ledarskap är en del av hans utbildningsmeriter.
0243-25 70 77, anders.bjurstrom[at]empowercenter.se