Utvärdering Empowerment i praktiken
Efter varje genomförd utbildning ber vi våra kunder att lämna en utvärdering bestående av 7 frågor med en skala 1-10 där 10 är positivt och 1 är negativt. Frågorna handlar bland annat om innehåll, upplevelse, nyttan, ledarna och kundens förväntningar.
Utvärderingspoäng
Fråga: Hur har du upplevt utbildningsdagarna?
"Inspirerande, engagerande och användbara."