Utvärdering 7TJUGO minior
Efter varje genomförd utbildning ber vi våra kunder att lämna en utvärdering bestående av 7 frågor med en skala 1-10 där 10 är positivt och 1 är negativt. Frågorna handlar bland annat om innehåll, nytta, metodpärm, ledarna och kundens förväntningar.
Genomsnittlig utvärderingspoäng
Februari, 2019
"Riktigt bra kursledare, som med tydlighet och ett inspirerande sätt engagerade och inkluderade alla."