Utvärdering 7TJUGO junior
Efter varje genomförd utbildning ber vi våra kunder att lämna en utvärdering bestående av 7 frågor med en skala 1-10 där 10 är positivt och 1 är negativt. Frågorna handlar bland annat om innehåll, nytta, metodpärm, ledarna och kundens förväntningar.
Genomsnittlig utvärderingspoäng
"Det är just detta våra elever behöver och jag slipper leta material."
Augusti, 2019