Utvärdering 7TJUGO
Efter varje genomförd utbildning ber vi våra kunder att lämna en utvärdering bestående av 7 frågor med en skala 1-10 där 10 är positivt och 1 är negativt. Frågorna handlar bland annat om innehåll, nytta, metodpärm, ledarna och kundens förväntningar.
Genomsnittlig utvärderingspoäng 2019.
"Riktigt bra kursledare, som med tydlighet och ett inspirerande sätt engagerade och inkluderade alla."
Februari, 2019