Handledning
Vi erbjuder handledning för arbetslag, medarbetare och ledare/chefer. Det kan handla om handledning kopplat till befintlig löpande verksamhet eller handledning kopplat till förändringar som man går igenom eller som planeras.

Med vår empowermentpedagogik och med Den Gemensamma Spelplanen som verktyg arbetar vi med handledning av arbetslag för bättre samspel i medarbetarskapet. Vi arbetar även med individuell handledning för enskilda medarbetare som är i behov av stöd för sin roll.  
Mer om handledning
I grunden handlar de flesta verksamheter om människor som utför saker tillsammans. Oftast är medarbetarna den enskilt viktigaste resursen för genomförandet och möjligheten att nå verksamhetens mål. Eftersom medarbetarna är den viktigaste resursen och det handlar om att fungera bra tillsammans i arbetslag, kan det vara på sin plats att man på ett medvetet sätt skapar bästa förutsättningar för ett gott samarbete.

Empowercenter har skapat en modell som vi gett namnet Den Gemensamma Spelplanen. Det är en modell som synliggör samspelet mellan struktur och process i en verksamhet eller organisation. Med en gemensam bild och ett gemensamt språk ges bättre förutsättningar för ett lyckat samspel mellan individerna som ska samarbeta.

Vi erbjuder även handledning för chefer och arbetsledare av olika slag som vill få stöd i sitt ledarskap. Att vara chef och ledare kräver förståelse för mellanmänskliga relationer och god kunskap om kommunikation och förhållningssätt. Vi har stor erfarenhet av att stödja chefer och ledare i deras roll. Det kan handla om stöd för att finna sin egen roll som ledare, om hur man bygger ett arbetslag eller hur man hanterar uppkomna situationer eller bekymmer kopplat till enskilda medarbetare.

Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se
Catrin Johansson Fredriksson är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT. Hon har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet och har även studerat MI (motiverande samtal) samt rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Catrin har varit anställd hos oss sedan 1992.
0243-25 70 79, catrin.fredriksson[at]empowercenter.se