Existentiellt synsätt

Vill ni gräva lite djupare i empowermentpedagogiken?  
Det existentiella synsättet är en av de tre grundstenarna i empowermentpedagogiken.Vi erbjuder en 3 dagar lång introduktionsutbildning där ni ges möjlighet att orientera er i existentiell filosofi och psykologi och hur detta synsätt kan omsättas i arbete med andra människor och få fördjupad förståelse för frihet, livsval, ansvar och mening. 
Utbildningen genomförs i grupper om minst 5 personer och kan erbjudas antingen på Erlandsforsgården i Borlänge eller på plats hos kund.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Anders Bjurström

Vd, utbildare, handledare, samtalsterapeut

Telefon: 0243-25 70 77
E-post: anders.bjurstrom[at]empowercenter.se