Existentiellt synsätt
Vill ni gräva lite djupare i empowermentpedagogiken?
Orientera er i existentiell filosofi och psykologi och hur detta synsätt kan omsättas i arbete med andra människor och få fördjupad förståelse för livsval, ansvar och mening.
Mer om existentiellt synsätt - introduktion
Ett existentiellt synsätt är en av de tre grundstenar som formar empowermentpedagogiken.

Men vad är ett existentiellt synsätt?
Vi erbjuder en tre dagar lång utbildning där vi ger en orientering i existentiell filosofi och psykologi och hur detta synsätt kan omsättas i arbete med andra människor.
Anders Bjurström är förutom VD även aktiv i utvecklingen av vår pedagogik och vårt arbetssätt. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har studerat teologi och juridik i Uppsala. Det existentiella samtalet, Existentiell vägledning vid Högskolan Dalarna, Södertörns högskola samt Mälardalens högskola tillsammans med ett antal utbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt, samtalsmetodik och ledarskap är en del av hans utbildningsmeriter.
0243-25 70 77, anders.bjurstrom[at]empowercenter.se
Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se