Empowerment i praktiken
Behöver ni hjälp att implementera empowerment i verksamheten?
Empowerment i praktiken är en processinriktad insats där vi utbildar och processleder verksamheter som vill anamma vårt sätt att arbeta och implemetera det. Insatsen innehåller såväl utbildningsavsnitt i de delar om ingår i empowermentpedagogiken som stöd i processinriktat arbete med såväl ledning som medarbetare.

Mer om Empowerment i praktiken
Vilka delar som ingår beror på organisationens och medarbetarnas förutsättningar och behov.
Utbildningsdelen kan exempelvis bestå av:

  • Existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt; P.L.U.S, samarbetsrelationer
  • Personlighet och kommunikation
  • Roller
  • Transaktionsanalys;  jag-tillstånd, script, livspositioner, psykologiska spel
  • Den Gemensamma Spelplanen

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se

Anders Bjurström är förutom VD även aktiv i utvecklingen av vår pedagogik och vårt arbetssätt. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet och har studerat teologi och juridik i Uppsala. Det existentiella samtalet, Existentiell vägledning vid Högskolan Dalarna, Södertörns högskola samt Mälardalens högskola tillsammans med ett antal utbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt, samtalsmetodik och ledarskap är en del av hans utbildningsmeriter.
0243-25 70 77, anders.bjurstrom[at]empowercenter.se
Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se