Arbetslagsutveckling
Är det något som skaver i arbetslaget, eller vill ni vidareutveckla ett redan fungerande arbetslag?  
Vi kan erbjuda våra kunder skräddarsydda insatser beroende av vilka behov som föreligger. Grunden för våra insatser och upplägg är vår empowermentpedagogik och den modell för att synliggöra samspelet mellan struktur och process, som vi har skapat och gett namnet Den Gemensamma Spelplanen.

Helena Steen arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Hon handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention.
0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se

Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Mats handleder såväl arbetslag som enskilda medarbetare och chefer inom både offentlig och privat sektor. Mats har bland annat studerat KBT, Logoterapi, Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) samt TA (transaktionsanalys).
0243-25 70 74, mats.engberg[at]empowercenter.se