Ungdom
Fri, ansvarig, motiverad och delaktig är vårt mål för våra unga!
Sedan år 1991 bedriver vi öppenvård för ungdomar. Vi erbjuder såväl dagverksamhet för grupp som individuellt skräddarsydda insatser. Ända sedan starten har vi arbetat med och löpande utvecklat vår empowermentpedagogik
"Min självkänsla har vuxit!"