Kontinuitet öppenvård
På Kontinuitet öppenvård tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge.
Mer om Kontinuitet öppenvård
Kontinuitet är ett öppenvårdskoncept där vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-25 år. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge. Vi har öppet vardagar mellan 9 -15.30.

På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm.
Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.
Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet

Linda Fändriks är huvudansvarig för anhörigstöd i vår beroendebehanding och arbetar dessutom med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsats Kontinuitet. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunkitionella familjer. Vidare är hon utbildad gruppledare för vuxna/tonåringar som är anhöriga till alkoholister och drogberoende och anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa. Linda är utbildad grundskolelärare i svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon har gått SEPT introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi och är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt samt MI (motiverande samtal).
0243-25 70 86, linda.fandriks[at]empowercenter.se