Kontinuitet öppenvård
På Kontinuitet öppenvård tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge.
Mer om Kontinuitet öppenvård
Kontinuitet är ett öppenvårdskoncept där vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-25 år. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge. Vi har öppet vardagar mellan 9 -15.30.

På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm.
Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.
Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet