Kontinuitet

Vi har arbetat med öppenvård för ungdomar ända sedan år 1991. Genom åren har efterfrågan och behov varierat och vår verksamhet har anpassats till sin form därefter.  Kontinuitet, som vi kallar vår öppenvård för ungdomar, har en grund i det sätt som vi arbetar med empowerment men anpassas utifrån den enskilda ungdomens förutsättningar och behov.

Huvudmålgrupp är ungdomar i åldrarna 16-25 år.  Men vi har även uppdrag med såväl äldre som yngre deltagare och vi arbetar även med hela nätverket kring individer där så önskas.

På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm.
Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.
Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet
.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Johan Tjulander

Verksamhetsansvarig, behandlingspedagog, utredare

Telefon: 0243-25 70 72
E-post: johan.tjulander[at]empowercenter.se

Oskar Frej

Behandlingspedagog

Telefon: 0243-25 70 83
E-post: oskar.frej[at]empowercenter.se