Anhörigprogram
Bär du på en tung hemlighet?
I anhörighprogrammet får du träffa andra tonåringar som är i samma situation som du är. Här finns möjlighet att dela erfarenhetr med varandra. Tanken är att du skall få verktyg för att på bästa sätt hantera ditt liv och möjlighet att må bra även om någon annan i familjen har problem.
Mer om anhörigprogrammet
Anhörigprogrammet för tonåringar bygger på Ersta Vändpunktens upplägg för grupper. Med empowermentpedagogiken förmedlas en ny och positiv kunskap genom föreläsningar, filmer, berättelser, övningar och samtal. Tonåringen får möjlighet att upptäcka att han eller hon inte är ensam med sina erfarenheter.
Deltagarna får bearbeta att det inte är deras fel att någon i familjen dricker för mycket alkohol eller tar droger. Genom att stärka självkänslan, öva sig på att sätta gränser och utbyta tankar och känslor med andra är målet att programmet också ska vara drogförebyggande.

Linda Fändriks är huvudansvarig för anhörigstöd i vår beroendebehanding och arbetar dessutom med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsats Kontinuitet. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunkitionella familjer. Vidare är hon utbildad gruppledare för vuxna/tonåringar som är anhöriga till alkoholister och drogberoende och anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa. Linda är utbildad grundskolelärare i svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon har gått SEPT introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi och är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt samt MI (motiverande samtal).
0243-25 70 86, linda.fandriks[at]empowercenter.se