Stödsamtal

Behöver du någon att tala med?
Ibland uppstår situationer när man har behov av att få tala med någon. Många gånger kan man kanske sätta ord på sina behov. Andra tillfällen kanske man upplever att man inte alls kan reda i sin egen situation och har svårt att sätta ord på vad som rör sig på insidan.
Utifrån detta har vi valt att kalla den här tjänsten för stödsamtal. Ett stödsamtal kan innehålla vitt skilda behov och behöver inte vara definierat från början. 
Vi har en mycket stor erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet och med olika behov av stöd i sin egen process. Vår tanke är att om du känner behov av att få tala med någon så börjar vi där.
I ett första samtal kartläggs behovet och utifrån denna görs en plan för fortsatt samtalsstöd.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se 

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se