Mindfulness
Flyr tankarna iväg? Finns en önskan om mer närvaro?
Mindfulness är en forskningsbaserad metod och läran om att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det en uppmärksamhetsträning, genom övningar.
Mer om Mindfulness
Mindfulness är en evidensbaserad metod om läran att vara medvetet närvarande. Praktiskt innebär det att via mindfulnessövningar träna uppmärksamheten på tankar, kroppsförnimmelser och känslor. Genom denna träning och med ett icke värderande förhållningssätt kan vi lättare välja att agera mer medvetet i situationen. Vid närvaro och medvetenhet sker en stressreducering.

Mindfulness kan vara hjälpsamt vid bland annat stressproblematik, sömnsvårigheter och ångest. Vid nedstämdhet rekommenderas mindfulness som behandlingsmetod.    
 
Upplägg
Kursen genomförs vid Erlandsforsgården för grupper om minst 10 deltagare och innefattar 8 träffar á 2 timmar 1 gång/vecka. Teori och praktiska övningar genomförs i grupp för att sedan fortsätta sin träning på hemmaplan.
Det finns även möjlighet att beställa en kurs för till exempel en arbetsplats där vi kommer ut till er och genomför på plats.
Catrin Johansson Fredriksson är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT. Hon har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet och har även studerat MI (motiverande samtal) samt rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Catrin har varit anställd hos oss sedan 1992.
0243-25 70 79, catrin.fredriksson[at]empowercenter.se