Yrkesvägledning J.L Holland

Behövs en individuellt stärkande och motiverande insats?
Fördjupad Yrkesvägledning - enligt J.L Hollands modell är anpassad som en individuellt stärkande och motiverande insats. Kan användas som enskild insats vid omplacering eller som uppstart vid arbetslivsinriktad rehabilitering eller när individen ska söka annat arbete. Vägledningen ger individen riktlinjer för framtida yrkesval och/eller studier, samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter.
Skriftlig sammanställning erhålls av beställaren. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med modellen som en del i våra tjänster.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se