Yrkesvägledning J.L Holland
Behövs en individuellt stärkande och motiverande insats!
Fördjupad Yrkesvägledning - enligt J.L Hollands modell är anpassad som en individuellt stärkande och motiverande insats. Kan användas som enskild insats vid omplacering eller som uppstart vid arbetslivsinriktad rehabilitering eller när individen ska söka annat arbete.
Mer om fördjupad yrkesvägledning J.L Holland
Vägledningen ger individen riktlinjer för framtida yrkesval och/eller studier, samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Skriftlig sammanställning erhålls av beställaren. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med modellen som en del i våra tjänster.

Madeleine Eriksson är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Madeleine har varit anställd hos oss sedan 1995.
 0243-25 70 81, madeleine.eriksson[at]empowercenter.se