SMC Stressprofil

StressProfilen visar på individens starka sidor och på utvecklingsområden - ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen kan användas för både individ och grupp.
StressProfilen har funnits på marknaden sedan 1986 och är utvecklad av docent Sven Setterlind. Aktiv forskning har bedrivits av professor Jan Lisspers vid Mittuniversitetet. Kontakta oss om du vill veta mer om StressProfilen och dess användningsområden. StressProfilen har hög validitet och reliabilitet. I den finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning.

I profilen på gruppnivå redovisas HAP Index, den hälsosamma arbetsplatsen. Genom HAP Index följer man hur upplevd fysisk och psykisk hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i StressProfilen signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.
StressProfilen identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå. Vid en uppföljning är det enkelt att genom grafisk jämförelse se att insatta åtgärder gett önskat resultat. Inmatning kan ske som webinmatning eller genom frågeformulär. Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö. Det individuella StressProfils samtalet syftar till att i en utvecklande dialog se samband och förstå sin livs- och arbetssituation på nytt sätt. Med en sådan förståelse av nuläget kan en förändringsprocess påbörjas där personens egna behov och vad personen själv vill får styra.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se