Omställning/karriärväxling

Början på något nytt?
På Empowercenter genomför vi omställningsuppdrag där vi utifrån arbetsgivarens förfrågan hjälper anställda som av olika anledningar inte längre kan ha kvar sin anställning hos dem.  
Vårt upplägg för omställningsuppdrag innehåller ett antal delar som vi väver samman till en helhetsinsats som anpassas efter individernas behov och förutsättningar.

Individuell vägledning
Kontinuerligt processtöd på individnivå med motiverande samtal. Innefattar såväl personliga träffar, kontakt mellan träffarna samt individuellt anpassade stödinsatser. Sker vid minst ett tillfälle per vecka. Kan innehålla arbetspraktik.
 
Fördjupad Yrkesvägledning
- enligt J.L Hollands modell. Yrkesvägledningen är anpassad som en individuellt stärkande och motiverande insats. Kan användas som enskild insatts vid omplacering eller som uppstart vid arbetslivsinriktad rehabilitering eller när individen ska söka annat arbete. Vägledningen ger individen riktlinjer för framtida yrkesval och/eller studier, samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Skriftlig sammanställning.

SMC-Stressprofil®
Belyser personens arbetsmiljö, trivsel, samspel mellan individer och grupper. En tydlig bild ges av personens stresshanteringsförmåga, hälsotillstånd och hälsovanor. Ger personen hjälp att upptäcka resurser och styrkor till förändring. Kan med fördel användas i förebyggande syfte för att minimera riskerna för sjukskrivning. Skriftlig sammanställning.
 
Förutom de ovan specificerade tjänsterna kan vi erbjuda skräddarsydda insatser för både individ och grupp.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Catrin Johansson Fredriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 79
E-post: catrin.fredriksson[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se