IPU - profil och drivkraftanalys
Varför beter vi oss som vi gör?
Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få ett bättre arbetslag, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt - och därmed effektivare.
Mer om IPU - profil och drivkraftanalys
IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typoligier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.
Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger den en tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

IPU Profilanalys är baserad på ett pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det lättare att både förstå och använda analysresultatet.

Metoden är utvecklad i USA. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling. IPU Profilhjul, som är en viktig del av IPU Profilanalys, har kommit till genom att kompletterat med psykologen Lüchers psykologiska färger. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i en ca 20-sidig rapport.
IPU innehåller även en drivkraftsanalys som bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers (1882-1963) kategoriseringar och har utvecklats vidare och anpassats till näringslivet under slutet av 1900-talet. Eduard Spranger fann att det gick att identifiera sex tydliga drivkrafter som starkt påverkade människors motivation inom arbetslivet vilket är en fördjupning till de olika färgerna och bidrar till att öka förståelsen om likheter/olikheter mellan individer.

 

Användningsområden
Att skapa motivation på en arbetsplats är självklart en mycket viktig aspekt. Därför är IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys lämpliga i en rad olika sammanhang.

  • Ökad självkännedom
  • Personlig utveckling
  • Säljträning
  • Organisationsutveckling
  • Teamutveckling
  • Konflikthantering
  • Medarbetarsamtal
  • Vid rekrytering
  • Karriärplanering
Madeleine Eriksson är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Madeleine har varit anställd hos oss sedan 1995.
 0243-25 70 81, madeleine.eriksson[at]empowercenter.se