IPU - profil och drivkraftsanalys

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få ett bättre arbetslag, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt - och därmed effektivare.
IPU Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typoligier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.
Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger den en tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det. IPU Profilanalys är baserad på ett pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det lättare att både förstå och använda analysresultatet.
IPU innehåller en drivkraftsanalys som bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers (1882-1963) kategoriseringar och har utvecklats vidare och anpassats till näringslivet under slutet av 1900-talet. Eduard Spranger fann att det gick att identifiera sex tydliga drivkrafter som starkt påverkade människors motivation inom arbetslivet vilket är en fördjupning till de olika färgerna och bidrar till att öka förståelsen om likheter/olikheter mellan individer.
 

Användningsområden
Att skapa motivation på en arbetsplats är självklart en mycket viktig aspekt. Därför är IPU Profilanalys och Drivkraftsanalys lämpliga i en rad olika sammanhang.

  • Ökad självkännedom
  • Personlig utveckling
  • Säljträning
  • Organisationsutveckling
  • Teamutveckling
  • Konflikthantering
  • Medarbetarsamtal
  • Vid rekrytering
  • Karriärplanering

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information

Mats Engberg

Utbildare, handledare, konsult

Telefon: 0243-25 70 74
E-post: mats.engberg[at]empowercenter.se

Madeleine Eriksson

Samtalsterapeut, handledare, utbildare

Telefon: 0243-25 70 81
E-post: madeleine.eriksson[at]empowercenter.se