Arbetsförmågebedömning
Empowercenter har en lång och gedigen erfarenhet av att stödja individer tillbaka till arbetslivet. Människor som av en eller annan anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden eller ej klarar av att, efter en sjukskrivning, gå tillbaka till sitt ordinarie arbete kan erbjudas stöd i den processen.
Mer om arbetsförmågebedömning
Vi erbjuder arbetsförmågebedömning utifrån förutsättningar och behov. Tjänsterna är uppbyggda på likartat sätt. Utifrån det uppdrag som ges till oss genomförs först ett trepartssamtal med uppdragsgivare och individen som erbjuds insatsen och vår personal. Detta för att tydliggöra uppdrag och förutsättningar.
Därefter genomför vi tillsammans med individen en kartläggning. Vi har ett antal olika verktyg att använda beroende på uppdrag och förutsättningar. Efter kartläggning görs en plan för den fortsatta processen, som kan innehålla arbetsträning på annan arbetsplats. Planen stäms av med uppdragsgivaren innan genomförandet. Efter genomförd sker återkoppling till beställaren.
Madeleine Eriksson är KBT-terapeut steg 1, via KBT-Centrum i Uppsala och har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet. Hon har även kompletterat med studier i sociologi, MI (motiverande samtal), rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Madeleine har varit anställd hos oss sedan 1995.
 0243-25 70 81, madeleine.eriksson[at]empowercenter.se
Catrin Johansson Fredriksson är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT. Hon har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet och har även studerat MI (motiverande samtal) samt rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Catrin har varit anställd hos oss sedan 1992.
0243-25 70 79, catrin.fredriksson[at]empowercenter.se