Anmälan till Öppen 7TJUGO i Borlänge 16-17 & 23-24 september 2020
Obs! Din anmälan kommer att betraktas som avtal.