Utvärdering Beroende
Efter varje genomförd behandling ber vi arbetsgivaren om en utvärdering bestående av frågor där vissa har en en skala 1-10 där 10 är positivt och 1 är negativt. Frågorna handlar bland annat om innehåll, kommunikation och upplevelse av processen.
"Bra dialog och god uppföljning."
Oktober, 2019
Genomsnittlig utvärderingspoäng
Fråga: Hur har du upplevt kommunikationen med oss?
"Väldigt bra! Peter Romlin återkopplar väldigt snabbt och har varit lyhörd."