Spelberoende
Plötsligt en dag så brister det!
Vi erbjuder KBT-baserad behandling för personer med spelproblematik/spelberoende. Verksamheten bedrivs som gruppbehandling med två terapeuter, en KBT-terapeut (kognitivbeteende terapi) och en A-terapeut (beroendeterapeut). Behandlingen sträcker sig över 9 månader och sammanlagt 21 träffar.

Mer om spelberoende
KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en strukturerad och målinriktad metod. I KBT arbetar man med beteendeförändringar genom att först förstå vad som skapar mina problem och hur problemen vidmakthålls.

Det kan handla om:

  • yttre beteenden - vad jag gör
  • att bli uppmärksam på vilka tankar jag har och hur de styr mitt handlande
  • att bli uppmärksam på vilka känslor jag undviker och hur det påverkar mitt liv

Behandlingen är evidensbaserad. KBT fokuserar mer på nuet än på det förflutna och betonar samarbete mellan kursledare och kursdeltagare. Mellan träffarna får kursdeltagarna arbeta vidare och träna på hemuppgifter i sin hemmiljö för att förstärka rehabiliteringsprocessen. Vi kommer i mindfulnessbaserade övningar ha inslag av CFT (Compassionfokuserad terapi) där vi tränar självmedkänsla. Genom att träna compassion/självmedkänsla är det lättare att bland annat aktivera trygghet och finna lugn vid stress och oro.

Vi arbetar med olika teman i behandlingen för spelberoende såsom:

  • Att skapa ett realistiskt tänkande om spel
  • Att hantera suget efter att spela
  • Att utveckla strategier för att hantera pengar och skulder
  • Att förebygga återfall
  • Att hitta alternativ till det som spelandet ger, respektive tar bort

 Behandlingen sträcker sig över 9 månader och sammanlagt 21 träffar.

Kontakta oss gärna för konsultation eller för att boka en tid.
Vi kommer gärna ut till er och presenterar oss och vad vi kan erbjuda!Internat under primären

Catrin Johansson Fredriksson (KBT-terapeut) är KBT/KPT-terapeut steg 1, via Bergströms Kunskapsföretag AB, med fördjupning i MBKT/ACT. Hon har sin grund inom det lösningsfokuserade och existentiella förhållningssättet och har även studerat rehabiliteringskunskap och psykologi vid Högskolan Dalarna. Catrin har varit anställd hos oss sedan 1992.
0243-25 70 79, catrin.fredriksson[at]empowercenter.se