Previct
Finns behov av stöd på distans?
Previct är ett komplement och stöd i samtliga av våra insatser med alkohol.
Mer om Previct
Previct är en digital biomarkör som används som komplement till beroendebehandling för alkohol.
Ett fördjupat hjälpmedel där terapeuten får relevant information om klientens situation och mående utanför terapirummet. Klienten får en liten alkomätare och en klientmobil som är sammankopplade. Med Previct är terapeuten en unik och relevant information om klientens mående och situation utanför terapirummet.

Peter Romlin är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter arbetat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende. Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms Kunskapsföretag AB i Stockholm. Peter är även Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), och utbildad inom Recovery Dynamics, humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och har även gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.  
0243-25 70 84, peter.romlin[at]empowercenter.se