Anhörigstöd/medberoende
Är din livsstrategi att alltid tänka på någon annan före dig själv?
Anhörigstöd riktar sig till den som är närstående/anhörig och påverkas av en persons bruk av alkohol eller droger. Med hjälp av stödsamtal ges möjlighet att sätta ord på sådant som man kanske inte vågat innan på grund av rädsla, skuld- och/eller skamkänslor.
Mer om anhörigstöd/medberoende
Som anhörig har mycket av ens tid och energi gått åt till att hjälpa den som befinner sig i ett missbruk och man har därför många gånger inte tagit sitt eget välmående på allvar.
 
Vi går igenom vanliga beteendemönster som brukar uppstå i en relation med någon som brukar alkohol eller droger och vad som kan vara en lösning för att själv komma ur dessa mönster.
 
I vår öppenvårdsbehandling ingår anhörigstöd i form av stödsamtal till make/maka, sambo, särbo, vuxet barn, förälder eller annan närstående som arbetsgivare eller arbetskollega till den person som gör sin öppenvårdsbehandling hos oss.

Klicka här för att läsa om anhörigprogram för unga.

Peter Romlin är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter arbetat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende. Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms Kunskapsföretag AB i Stockholm. Peter är även Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), och utbildad inom Recovery Dynamics, humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och har även gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.  
0243-25 70 84, peter.romlin[at]empowercenter.se

Linda Fändriks är huvudansvarig för anhörigstöd i vår beroendebehanding och arbetar dessutom med ungdomar och unga vuxna inom vår öppenvårdsinsats Kontinuitet. Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och dysfunkitionella familjer. Vidare är hon utbildad gruppledare för vuxna/tonåringar som är anhöriga till alkoholister och drogberoende och anlitas löpande som föreläsare inom området dysfunktionella familjer och psykisk ohälsa. Linda är utbildad grundskolelärare i svenska, historia, religionskunskap och musik. Hon har gått SEPT introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi och är utbildad i lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt samt MI (motiverande samtal).
0243-25 70 86, linda.fandriks[at]empowercenter.se