ADDIS
Får du rätt hjälp?
Det finns inga generella lösningar som passar alla. För att kunna erbjuda dig en behandling som passar dig och dina behov krävs en grundlig utredning och ett tillförlitligt diagnosinstrument. ADDIS är en strukturerad djupintervju som resulterar i en bedömning/diagnos av alkohol- och annan drogproblematik.
Mer om ADDIS
ADDIS är ett diagnosinstrument som ger stöd för en klinisk diagnos gällande alkohol- och drogproblematik både enligt ICD-10 och DSM-5. ADDIS är ett av Socialstyrelsen rekommenderade diagnosinstrumenten.
Underlag till diagnosen samlas in genom en ADDIS intervju vilken sammanställs av intervjuaren för att sedan delge klienten resultaten i en uppföljning. Vid uppföljningen redovisas aktuell diagnos samt rekommenderade åtgärder.

Johan Tjulander är idag föreståndare för Empowercenters öppenvård för ungdomar samt för Empowercenters öppenvård för missbruksbehandling. Han är från början fritidsledare men har sedan studerat bland annat sociologi, filosofi, socialrätt och psykologi. Johan uppfyller IVO:s kompetenskrav för ovan nämnda föreståndarroller. Johan har gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi, MI (motiverande samtal), ett flertal utbildningar inom lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. Sedan 2015 är Johan utbildad i HAP och är den som arbetar mest med detta. 0243-25 70 72, johan.tjulander[at]empowercenter.se