Öppenvård
När du behöver tid för återhämtning.
Internatet är beläget vid vår kursgård, Erlandsforsgården i utkanten av Borlänge. Gården består av en tomt om 10 000 kvm vid stranden intill Dalälven. Vi erbjuder behandling för personer som befinner sig i ett skadligt bruk eller är beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheterna bedrivs som öppenvård på vår kursgård i Borlänge. Öppenvård innebär att behandlingen sker dagtid och man bor kvar hemma.
Mer om vår öppenvård
Öppenvårdsbehandlingen riktar sig till personer som är beroende av alkohol, andra droger och/eller mediciner. Behandlingen genomförs som gruppbehandling under vardagar med schema som består av:
  • Gruppterapi
  • Föreläsningar
  • Individuella behandlingsuppgifter
  • Introduktion till självhjälpsgrupper
Primärbehandling
6 veckor, måndag-fredag
 
Internat under primären
Det finns möjlighet att boka internat på vår kursgård.
 
Eftervård (sekundärbehandling)
Eftervården tar vid efter primären och innefattar:
1 dag/vecka under 12 månader.
 
Anhörigstöd ingår
Stödsamtal till den make/maka, sambo, särbo, vuxet barn, förälder eller annan närstående till den person som gör sin öppenvårdsbehandling hos oss.
 
Enskilda samtal
Behandling av beroendeproblematik kan även erbjudas i form av enskilda samtal. De enskilda samtalen utgår då helt från behov och omfattningen bestäms genom avstämning med uppdragsgivare med utgångspunkt i klientens behov.
 
Finansiering
Genom AFA-försäkring kan du som arbetsgivare söka ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad beroendebehandling till följd av alkohol- och/eller drogmissbruk.

Peter Romlin är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter arbetat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende. Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms Kunskapsföretag AB i Stockholm. Peter är även Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), och utbildad inom Recovery Dynamics, humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och har även gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.
0243-25 70 84, peter.romlin[at]empowercenter.se