Återfallsprevention
Har tomrummet tagit över ditt liv?
Återfallsbehandling är en strukturerad behandling med 12 sessioner 1 gång i veckan à 120 min. Behandlingstiden är 3 månader. Klienten får bland annat kunskapen att hantera och undvika ett återfall.

Mer om återfallsprevention
Detta är en del av vad klienten kommer att få ta del utav i behandling:

  • Möjlighet att lära sig känna igen hur dennes återfallsprocess ser ut och med den kunskapen kunna hantera och undvika ett återfall.
  • Träna på nya strategier i situationer som tidigare brukat leda till återfall.
  • Lära sig känna igen sina egna triggerpunkter för sug, på så vis kan klienten lättare undvika att triggas igång och samtidigt lära sig att hantera situationen.
  • Hjälp att hantera tankar på/om alkohol och/eller andra droger genom att identifiera tankar och känslor som kan leda fortsatt användande.
  • Kunskap om problemlösning - människor ställs ofta inför bekymmersamma situationer. Dessa kan snabbt utvecklas till problem, om man inte har effektiva färdigheter till hands, så att man snabbt kan hantera situationen.
  • Träning i att kunna tacka nej till alkohol, att bjudas på alkohol eller att utsättas för tryck från andra att dricka är vanliga triggerssituationer för alkoholberoende som har bestämt sig för att sluta dricka. Det är viktigt att klienten får träna sig i att säga nej till alkohol.  

Peter Romlin är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter arbetat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende. Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms Kunskapsföretag AB i Stockholm. Peter är även Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), och utbildad inom Recovery Dynamics, humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och har även gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.  
0243-25 70 84, peter.romlin[at]empowercenter.se